Рецепт геніїв

Наше прагнення пробудити в кожній дитині генія втілюється не тільки в використанні системи Монтессорі. Підхід Clever Kids до навчання дітей охоплює набагато більше: ми об’єднуємо цілий комплекс засобів і створюємо всі необхідні умови для розкриття творчого потенціалу та різнопланового розвитку дітей.

Для розвитку креативності й нестандартного мислення ми використовуємо різні техніки, серед яких дихальні і фізичні вправи, практики, що стимулюють роботу обох мозкових півкуль, система творчих завдань у різних видах дитячої діяльності (образотворчої, театралізованої, мовленнєвої і т. ін.).

Нашим вихованцям пропонується великий вибір студій – творчих і спортивних. На першому етапі навчання діти відвідують усі студії, що дозволяє нам виявити інтереси та нахили кожного. Такий підхід дає змогу розробити індивідуальну для кожного вихованця програму, спрямовану на якнайповніший розвиток його потенціалу. Рівень навчання в студіях настільки високий, що наші випускники можуть успішно продовжити вдосконалення в будь-якій спеціалізованій школі чи спортивній секції.

Комплексність, систематичність і послідовність є найважливішими принципами навчання в Clever Kids. Саме такий підхід дозволяє дитині розкриватися, а батькам – бачити  її успіхи й досягнення.